கொழும்பு பங்குச்சந்தை பரிவர்த்தனை உயர்வு

Wednesday, 09 September 2020 - 8:44

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88+%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%81
கொழும்பு பங்குச்சந்தையில் நேற்றைய தினம் நிறைவின் போது அனைத்து பங்குகளின் விலை சுட்டியானது 5,316.05ஆக பதிவாகியுள்ளது.

நேற்றைய தினத்திற்குள் மாத்திரம் பங்குகளின் மொத்த புரள்வு 1256.15 மில்லியனாக காணப்பட்டது.