இன்றைய பங்கு சந்தை நிலவரம்..!

Wednesday, 09 September 2020 - 21:06

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D..%21
கொழும்பு பங்கு சந்தையில் பங்கு விலைப்பட்டியல் புரள்வு அதிகரித்துள்ளதோடு அனைத்து பங்கு விலைச்சுட்டெண் 5370.19 ஆக காணப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அத்துடன் நாளாந்த புரள்வு 3130.5 மில்லியனாக காணப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது