நாணயமாற்று விகிதங்கள் தொடர்பான விபரங்கள்...!

Wednesday, 09 September 2020 - 20:27

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D...%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 10 சதம், விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 50 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 235 ரூபா 9 சதம். விற்பனை பெறுமதி 242 ரூபா 95 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 213 ரூபா 33 சதம் விற்பனை பெறுமதி 220 ரூபா 9 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 196 ரூபா 95 சதம். விற்பனை பெறுமதி 204 ரூபா 67 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 136 ரூபா 49 சதம் விற்பனை பெறுமதி 142 ரூபா 1 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 129 ரூபா 98 சதம். விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 20 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 78 சதம். விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 7 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 70 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 77 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 49 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 489 ரூபா 10 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 7 சதம், குவைட் தினார் 602 ரூபா, 69 சதம். கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 8 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 16 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 20 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.