கிணற்றிற்குள் வீழ்ந்த முதலையை உயிருடன் மீட்ட வனவிலங்கு அதிகாரிகள் (காணொளி)

Sunday, 18 October 2020 - 10:21

%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%88+%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F+%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%28%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AE%BF%29
காலி-அங்கொக்காவல பிரதேசத்தில் தனியார் காணியொன்றில் இருந்த கிணறொன்றிற்குள் வீழ்ந்த முதலையை வனவிலங்கு திணைக்கள அதிகாரிகள் உயிருடன் மீட்டுள்ளனர்.

காணியின் உரிமையாளர் வழங்கிய தகவலுக்கு அமைவாக ஹிக்கடுவ வனவிலங்கு திணைக்கள அதிகாரிகளினால் குறித்த முதலை மீட்கப்பட்டுள்ளது.

சுமார் 9 அடி நீளமுள்ள இந்த முதலையை புந்தல தேசிய பூங்காவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.

கொக்கல ஓயாவில் இணையும் கால்வாய் வழியாக வரும்போது இவ்வாறு கிணற்றிற்குள் தவறி விழுந்திருக்கலாம் என வனவிலங்கு திணைக்கள அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டனர்.