மாகந்துர மதூஷின் இறுதிச் சடங்கு...! காணொளி..!

Wednesday, 21 October 2020 - 21:07

%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%82%E0%AE%B7%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81...%21+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AE%BF..%21
துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் உயிரிழந்த மதூஷ் லக்ஷித்த என அழைக்கப்படும் மாகந்துர மதூஷ் இன் இறுதி சடங்கு இன்றைய தினம் மஹரகம - கொடிகம பொது மயானத்தில் இடம்பெற்றது.

இதன்போது அவரது உறவினர்கள் மற்றும் மனைவிமார்கள் பங்கேற்றிருந்தனர்.

இது தொடர்பான காணொளியை கீழே காணலாம்...!