அரிசி உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் முக்கிய தீர்மானம்

Sunday, 08 November 2020 - 20:59

%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%BF+%E0%AE%89%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
ஒரு கிலோகிராம் நெல் ரூ .50 க்கு விற்கப்படும் வரை அரிசி உற்பத்தியை நிறுத்தி வைப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டுள்ளதாக அனைத்து இலங்கை சிறு மற்றும் நடுத்தர அரிசி உற்பத்தியாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

குறித்;த சங்கத்தின் தலைவர் டி.கே.ரஞ்சித் இதனைத் தெரிவித்தார்.

நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபையினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வர்த்தமானி அறிவித்தலை பரிசீலித்த பின்னரே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.