அசார் அலி டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான தலைமைத்துவத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்...!

Wednesday, 11 November 2020 - 14:24

%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%BF+%E0%AE%9F%E0%AF%86%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D...%21
பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் அணியின் தலைமைத்துவ பதவியிலிருந்து அசார் அலி நீக்கப்பட்டு ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான அணித்தலைவர் பாபர் அசாம்  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பாகிஸ்தானின் கிரிக்கட் கட்டுபாட்டு சபை இந்த தீர்மானத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.