நாணயமாற்று விகிதங்கள் தொடர்பான விபரங்கள்...!

Thursday, 12 November 2020 - 21:13

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D...%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 40 சதம் விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 70 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 239 ரூபா 90 சதம். விற்பனை பெறுமதி 247 ரூபா 97 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 213 ரூபா 60 சதம் விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 18 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 197 ரூபா , விற்பனை பெறுமதி 205 ரூபா 15 சதம்

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 138 ரூபா 4 சதம் விற்பனை பெறுமதி 144 ரூபா 11 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 28 சதம். விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 54 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 3 சதம். விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 54 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 47 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 489 ரூபா 57 சதம் ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 36 சதம், குவைட் தினார் 604 ரூபா 44 சதம், கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 68 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 21 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 25 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.