விவசாயத் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள விடயம்

Friday, 13 November 2020 - 18:11

%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
பெரும்போகத்தில் 8 இலட்சத்து 17 ஆயிரம் ஹெக்டயர் பரப்பில் நெற் செய்கை மேற்கொள்ளப்படவிருப்பதாக விவசாய திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

சிறுபோகத்தில் சிறந்த அறுவடை கிடைத்ததால் விசாயிகள் பெரும்போகச் செய்கையில் ஆர்வம் காட்டிவருவதாக அந்த திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

விவசாயிகளின் நெற்செய்கைக்குத் தேவையான பசளையினை விநியொகிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாகவும் விவசாய திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.