இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்ட நாணய மாற்று விகிதம்

Monday, 16 November 2020 - 19:20

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 50 சதம் விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 80 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 240 ரூபா 26 சதம். விற்பனை பெறுமதி 248 ரூபா 32 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 215 ரூபா 01 சதம் விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா 63 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 198 ரூபா 02 சதம். விற்பனை பெறுமதி 206 ரூபா 23 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 137 ரூபா 65 சதம் விற்பனை பெறுமதி 143 ரூபா 70 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 55 சதம். விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 82 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 42 சதம். விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 94 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 72 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 47 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 489 ரூபா 61 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 38 சதம், குவைட் தினார் 604 ரூபா 48 சதம், கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 70 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 22 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 25 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.