இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்ட நாணய மாற்று விகிதம்

Tuesday, 17 November 2020 - 18:46

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 183 ரூபா 01 சதம் விற்பனை பெறுமதி 187 ரூபா 31 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 240 ரூபா 77 சதம். விற்பனை பெறுமதி 248 ரூபா 85 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 215 ரூபா 81 சதம் விற்பனை பெறுமதி 223 ரூபா 43 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 198 ரூபா 54 சதம். விற்பனை பெறுமதி 206 ரூபா 74 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 138 ரூபா 48 சதம் விற்பனை பெறுமதி 144 ரூபா 55 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 132 ரூபா 42 சதம். விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 71 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 87 சதம். விற்பனை பெறுமதி 140 ரூபா 40 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 73 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 81 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 48 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 490 ரூபா 67 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 94 சதம், குவைட் தினார் 605 ரூபா 79 சதம், கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 81 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 32 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 36 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.