அரிசிக்கான நிர்ணய விலை உதாசீனபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு...!

Friday, 20 November 2020 - 14:09

%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88+%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%95+%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81...%21
அரிசி நிர்ணய விலை தொடர்பில் வெளியான வர்தமானி அறிவித்தலை பொருட்படுத்தாது அரிசி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஆலை உரிமையாளர்கள் செயற்படுவதாக அகில இலங்கை சிறிய மற்றும் நடுத்தர அரிசி உரிமையாளர்கள் சங்கம் குற்றம் சுமத்தியுள்ளது.