நாணய சுழற்சியில் தம்புள்ள வைகிங்ஸ் அணி வெற்றி

Monday, 30 November 2020 - 15:54

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B4%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D+%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF
லங்கா பிரிமியர் லீக் தொடரில் 05வது போட்டியில் தம்புள்ள வைகிங்ஸ் மற்றும் ஜப்னா ஸ்டேலியன்ஸ் ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றிப்பெற்ற தம்புள்ள வைகிங்ஸ் அணி முதிலில் பந்துவீச  தீர்மானித்துள்ளது.