இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்ட நாணய மாற்று விகிதம்

Monday, 30 November 2020 - 18:40

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 183 ரூபா 33 சதம் விற்பனை பெறுமதி 187 ரூபா 55 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 243 ரூபா 63 சதம். விற்பனை பெறுமதி 251 ரூபா 35 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 218 ரூபா 32 சதம் விற்பனை பெறுமதி 225 ரூபா 76 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 201 ரூபா 44 சதம். விற்பனை பெறுமதி 209 ரூபா 04 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 140 ரூபா 70 சதம் விற்பனை பெறுமதி 146 ரூபா 15 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 03 சதம். விற்பனை பெறுமதி 140 ரூபா 21 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 136 ரூபா 07 சதம். விற்பனை பெறுமதி 141 ரூபா 34 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 74 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 82 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 50 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 490 ரூபா 57 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 87 சதம், குவைட் தினார் 605 ரூபா 63 சதம், கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 78 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 31 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 35 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.