கொழும்பில் இருந்து சிலாபம் நோக்கி பயணிப்பவர்களுக்கான விசேட அறிவித்தல்..!!

Wednesday, 13 January 2021 - 14:49

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%9F+%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D..%21%21
எதிர்ப்புப் போராட்டம் ஒன்றின் காரணமாக கொழும்பு-சிலாபம் பிரதான வீதி மஹவெவ நகரத்தில் போக்குவரத்துக்குத் தடையேற்பட்டுள்ளது.

சுமார் 2 மணித்தியாலங்களுக்கு இவ்வீதியில் போக்குவரத்துக்குத் தடையேற்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.