கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரம்...!

Wednesday, 13 January 2021 - 18:04

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AE%BE+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F+%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D...%21
கொரோனா தொற்று இலங்கை மக்களின் சுகாதாரத்திற்கு மட்டுமின்றி மக்களின் வாழ்வதாரத்திற்கும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அவ்வாறு வாழ்வதாரம் பாதிக்கப்பட்ட சிலரின் கருத்துக்களைப் பற்றி இந்த காணொளி பதிவின் மூலம் காணலாம் .