டிக் டொக் காணொளி படப்பிடிப்பின் போது ரயிலில் மோதி ஓர் இளைஞன் உயிரிழப்பு...!

Saturday, 23 January 2021 - 16:03

%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D+%E0%AE%9F%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AE%BF+%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%B0%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%BF+%E0%AE%93%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%9E%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81...%21
பாகிஸ்தானில் ராவல்பிண்டியில் டிக் டொக் காணொளி படப்பிடிப்பின் போது ரயிலில் மோதி இளைஞரொருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

இவ்வாறு பரிதாபமாக உயிரிழந்த இளைஞன் 18 வயதுடையவர் என்பதுடன், நண்பனுடன் டிக் டொக் காணொளி படப்பிடிப்பின் போதே மேற்படி சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.