கச்சத்தீவு புனித அந்தோனியார் தேவாலய திருவிழா இடம்பெற மாட்டாது என அறிவிப்பு

Tuesday, 23 February 2021 - 19:36

%E0%AE%95%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B5%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4+%E0%AE%85%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%AF+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BE+%E0%AE%87%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B1+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%8E%E0%AE%A9+%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
இம்முறை கச்சத்தீவு புனித அந்தோனியார் தேவாலய திருவிழா இடம்பெறாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொவிட்-19 பரவல் காரணமாக இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக யாழ்ப்பாண குருமுதல்வர் ஜோசப்தாஸ் ஜெபரட்ணம் எமது செய்திப் பிரிவிற்கு தெரிவித்தார்.