இந்தியாவினால் சர்வதேச பயணிகள் விமானங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகள் நீடிப்பு

Saturday, 27 February 2021 - 14:48

%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%9A+%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4+%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
சர்வதேச பயணிகள் விமானங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகளை, எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 31ஆம் திகதிவரை நீடிக்க இந்தியா தீர்மானித்துள்ளது.

இந்திய விமான சேவைகள் பணிப்பாளர், இது தொடர்பான உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளதாக இந்திய ஊடகமொன்று தெரிவித்துள்ளது.

கொவிட்-19 உலகப் பரவல் காரணமாக, நேர அட்டவணையின் அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வணிக விமான சேவைகளுக்காக, கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் அமுலாக்கப்பட்டன.

எவ்வாறிருப்பினும், கடந்த ஆண்டு இறுதியில், உள்நாட்டு விமான சேவைகளுக்காக இந்தியா அனுமதி வழங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.