இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

Monday, 05 April 2021 - 19:14

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 197 ரூபா 25 சதம், விற்பனை பெறுமதி 201 ரூபா 95 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 272 ரூபா 86 சதம். விற்பனை பெறுமதி 280 ரூபா 8 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 231 ரூபா 30 சதம் விற்பனை பெறுமதி 238 ரூபா 38 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 207 ரூபா 70 சதம் விற்பனை பெறுமதி 215 ரூபா 23 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 155 ரூபா 98 சதம் விற்பனை பெறுமதி 161 ரூபா 57 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 149 ரூபா 56 சதம். விற்பனை பெறுமதி 154 ரூபா 80 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 96 சதம். விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 60 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 78 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 83 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 71 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 528 ரூபா 84 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 20 சதம், குவைட் தினார் 659 ரூபா 74 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 74 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 15 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 27 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.