இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

Tuesday, 06 April 2021 - 20:26

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா - விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 70 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 274 ரூபா 56 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 282 ரூபா 10 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 232 ரூபா 93 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 239 ரூபா 99 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 209 ரூபா 24 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 217 ரூபா 1 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 156 ரூபா 99 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 162 ரூபா 63 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 150 ரூபா 76 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 70 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 76 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 55 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 84 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 72 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 529 ரூபா 84 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 73 சதம், குவைட் தினார் 660 ரூபா 92 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 85 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 25 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 38 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.