சாட் மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு பிஃபா தடை விதிப்பு!

Wednesday, 07 April 2021 - 15:38

%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%83%E0%AE%AA%E0%AE%BE+%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%88+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%21
பாகிஸ்தான் கால்பந்து சம்மேளனம் மற்றும் சாட் கால்பந்து ஒழுங்கமைப்பு என்பவற்றுக்கு சர்வதேச கால்பந்தாட்ட சம்மேளனம் (பிஃபா - FIFA) தடைவிதித்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.