கரோலைன் ஜூரி – சூலா பத்மேந்திர கைது!

Thursday, 08 April 2021 - 14:19

%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%9C%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF+%E2%80%93+%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%BE+%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0+%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81%21

திருமதி உலக அழகுராணி கரோலைன் ஜூரி மற்றும் சூலா பத்மேந்திர ஆகியோர் கறுவாத்தோட்டம் காவல்துறையினரால் இன்று(08) கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திருமதி சிறிலங்கா அழகுராணியாக அண்மையில் கிரீடம் சூடிய புஷ்பிகா டி சில்வாவினால் அளிக்கப்பட்ட முறைப்பாட்டுக்கமைய அவர்கள் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.