இந்தியாவில் அதிகளவான கொவிட் தொற்றாளர்கள் நேற்றைய தினம் பதிவு

Thursday, 22 April 2021 - 6:31

%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81
இந்தியாவில் 315,728 பேருக்கு கொவிட்-19 நேற்று தொற்றுறுதியாகியுள்ளது.

அத்துடன் நேற்றைய தினம் 2,102 கொவிட் மரணங்கள் பதிவானதாக இந்திய ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதற்கமைய இந்தியாவில் கொவிட்-19 தொற்றுறுதியானவர்களின் எண்ணிக்கை 15,994,806 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அத்துடன் 184,672 கொவிட் மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன.