இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 28 April 2021 - 20:14

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 194 ரூபா 86 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 199 ரூபா 52 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 269 ரூபா 77 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 277 ரூபா 50 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 234 ரூபா 40 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 241 ரூபா 28 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 211 ரூபா 88 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 218 ரூபா 89 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 156 ரூபா 97 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 161 ரூபா 50 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 150 ரூபா 15 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 155 ரூபா 29 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 86 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 88 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 78 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 83 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 64 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 523 ரூபா 87 சதம், ஜோர்தான் தினார் 278 ரூபா 56 சதம், குவைட் தினார் 655 ரூபா 88 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 23 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 52 ரூபா 65 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 53 ரூபா 76 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.