ஜகதீஸ் லாட் காலமானார்!

Monday, 03 May 2021 - 20:29

%E0%AE%9C%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B8%E0%AF%8D+%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%21
மிஸ்டர் இந்தியா என அழைக்கப்படும் ஜகதீஸ் லாட் உயிரிழந்துள்ளார்.

இவர் தனது 34வது வயதில் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.