அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நெதர்லாந்து அணி 4 விக்கட்டுக்களால் வெற்றி!

Monday, 07 June 2021 - 22:52

%E0%AE%85%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%8E%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AE%BF+4+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%21
அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான மூன்றாவதும் இறுதியுமான ஒருநாள் சர்வதேச கிரிக்கட் போட்டியில் நெதர்லாந்து அணி 4 விக்கட்டுக்களால் வெற்றிப்பெற்றுள்ளது.

போட்டியில் நாணயசுழற்சியில் வெற்றிப்பெற்று முதலில் துடுப்பெடுத்தாடிய அயர்லாந்து அணி 49.2 ஓவர்கள் நிறைவில் சகல விக்கட்டுக்களையும் இழந்து 163 ஓட்டங்களை பெற்றது.

பின்னர் பதிலுக்கு துப்பெடுத்தாடிய நெதர்லாந்து அணி 45.5 ஓவர்கள் நிறைவில் 6 விக்கட்டுக்களை இழந்து 166 ஓட்டங்களைப் பெற்று வெற்றியிலக்கை அடைந்தது.

இதன்படி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இந்த ஒருநாள் தொடரை நெதர்லாந்து அணி ஒன்றுக்கு இரண்டு என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளது.