பாண் தவிர்ந்த ஏனைய வெதுப்பக உற்பத்திகளின் விலை அதிகரிப்பு!

Tuesday, 15 June 2021 - 13:33

%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4+%E0%AE%8F%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%95+%E0%AE%89%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88+%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%21
பாண் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து வெதுப்பக உற்பத்திகளின் விலைகள் 5 முதல் 10 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அகில இலங்கை வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்கம் இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.