நடமாட்டக்கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்பட்டதன் பின்னர் செயற்பட வேண்டிய விதம் தொடர்பில் புதிய சுகாதார வழிகாட்டல்!

Sunday, 20 June 2021 - 18:15

%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81+%E0%AE%A4%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F+%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0+%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D%21+
நாளை முதல் எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் 5 ஆம் திகதி வரையில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய சுகாதார வழிகாட்டல்கள் சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய மாகாணங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்துக்கு தொடர்ந்தும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் மேல் மாகாணத்திலும் ஏனைய மாகாணங்களிலும் பின்பற்றப்பட வேண்டிய முறைமைகள் சுகாதார அமைச்சினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, சகல மாகாணங்களிலும் ஒரு வீட்டிலிருந்து இருவர் மாத்திரம் வெளியில் செல்ல முடியும்.

மேல் மாகாணம் தவிர்ந்த மாகாணங்களில் பொது போக்குவரத்து சேவைகளில் 50 சதவீதமானோர் பயணிக்க முடியும்.

எனினும் மேல் மாகாணத்தில் அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கு மாத்திரம் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்த முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனியார் மற்றும் வாடகை வாகனங்களில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இருவர் மாத்திரமே பயணிக்க முடியும்.

அரச மற்றும் தனியார் சேவை நிலையங்களுக்கு தேவையான அளவு சேவையாளர்களை அந்தந்த நிறுவனங்களின் பிரதானிகள் தீர்மானித்து இணைக்க வேண்டும்.

அத்துடன் வீடுகளில் இருந்து சேவையாற்ற கூடிய வகையிலும் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேல் மாகாணம் தவிர்ந்த மாகாணங்களில் நிறுவனங்களின் கூட்டங்களில் 10 பேர் மாத்திரம் கலந்து கொள்ள முடியும்.

மேல் மாகாணத்தில் இதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேல் மாகாணம் தவிர்ந்த பகுதிகளில் 25 பேருடன் கருத்தரங்குகள் உள்ளிட்டவற்றை நடத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும் மேல் மாகாணத்தில் இதற்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிற்சாலைகளில் உயிர் குமிழி முறைமை பின்பற்றப்பட வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிதி நிறுவனங்கள் திறப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அவற்றில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் 10 பேருக்கு மாத்திரமே அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும்.

தேவையான பணியாளர்கள் மாத்திரமே நிதி நிறுவனங்களில் சேவைக்கு அழைக்கப்பட வேண்டும்

மொத்த விற்பனைகளுக்காக பொருளாதார மத்திய நிலையங்களும், கடுமையான கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் வாராந்த சந்தைகளையும் திறப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகின்றது.

பதிவு செய்யப்பட்ட நடமாடும் வர்த்தகர்களுக்கு பொருட்களை பகிர்ந்தளிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.