இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்!

Wednesday, 14 July 2021 - 22:33

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 197 ரூபா 90 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 89 சதம்

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 272 ரூபா 51 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 280 ரூபா 66 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 232 ரூபா 24 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 239 ரூபா 34 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 22 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 61 சதம்

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 158 ரூபா 3 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 162 ரூபா 88 சதம்

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 147 ரூபா 29 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 95 சதம்

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 145 ரூபா 55 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 95 சதம்

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி ஒரு ரூபா 78 சதம் - விற்பனை பெறுமதி ஒரு ரூபா 83 சதம்

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 67 சதம்

பஹ்ரேன் தினார் 530 ரூபா 23 சதம்,

ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 94 சதம்

குவைட் தினார் 664 ரூபா 62 சதம்

கட்டார் ரியால் 53 ரூபா 97 சதம்

சவூதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 29 சதம்

ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 42 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.