ரிஷாட் பதியுதீனின் மனைவி உட்பட மூவரிடம் வாக்குமூலம்!

Thursday, 22 July 2021 - 17:42

%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF+%E0%AE%89%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F+%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D%21

சிறுமி ஹிஷாலினியின் மரணம் தொடர்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீனின் மனைவி உள்ளிட்ட மூவரிடம் காவல்துறையினர் வாக்குமூலம் பதிவுசெய்துவருகின்றனர்.

பொரளை காவல்நிலையத்தில், மேற்படி மூவரும் தற்போது வாக்குமூலம் அளித்துவருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.