அமெரிக்காவினால் இந்தியாவுக்கு 25 மில்லியன் டொலர் நிதியுதவி!

Thursday, 29 July 2021 - 14:02

%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+25+%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%9F%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF%21
இந்தியாவின் கொவிட்-19 தடுப்பூசி செயற்திட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவற்காக 25 மில்லியன் அமெரிக்க டொலரை வழங்கவுள்ளதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்கா இராஜாங்க செயலாளர் அன்டனி பிளின்டன் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

கொவிட்-19 பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக இந்தியாவிற்கு இதுவரை 200 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் நிதியுதவியாக வழங்கியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த நிதியுதவியானது தடுப்பூசி விநியோகத்தை வலுப்படுத்தல், மக்களுக்கு ஊட்டச்சத்து அளித்தல், சுகாதார சேவையாளர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கல் போன்ற செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படவுள்ளது.