இன்று கொவிட் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் இடங்கள்

Wednesday, 15 September 2021 - 7:14

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%9A%E0%AE%BF+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%87%E0%AE%9F%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
நாடளாவிய ரீதியில் கொவிட் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக தடுப்பூசி செலுத்தும் வேலைத்திட்டத்தை சுகாதார தரப்பினரும், இராணுவத்தினரும் முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

அதனடிப்படையில் இன்றைய தினம் மாவட்ட ரீதியில் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் இடங்களின் விபரம் வருமாறு:
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.
No description available.