இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 15 September 2021 - 19:07

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 272 ரூபா 65 சதம். விற்பனை பெறுமதி 281 ரூபா 45 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 233 ரூபா 54 சதம் விற்பனை பெறுமதி 242 ரூபா 12 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 41 சதம் விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா 38 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 155 ரூபா 6 சதம் விற்பனை பெறுமதி 161 ரூபா 22 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 143 ரூபா 50 சதம். விற்பனை பெறுமதி 149 ரூபா 80 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 147 ரூபா 27 சதம் விற்பனை பெறுமதி 152 ரூபா 17 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 87 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 71 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 530 ரூபா 50 சதம், ஜோர்தான் தினார் 282 ரூபா 8 சதம், குவைட் தினார் 665 ரூபா 22சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 93 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 32 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 44 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.