இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 22 September 2021 - 19:18

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம், விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 269 ரூபா 97 சதம். விற்பனை பெறுமதி 278 ரூபா 73சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 231 ரூபா 92 சதம். விற்பனை பெறுமதி 240 ரூபா 47சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 213 ரூபா 29சதம் விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 24 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 153 ரூபா 98 சதம் விற்பனை பெறுமதி 160 ரூபா 11சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 142 ரூபா 48 சதம். விற்பனை பெறுமதி 148 ரூபா 75சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 37 சதம் விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 26சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 80 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 87 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 70 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 529 ரூபா 52 சதம், ஜோர்தான் தினார் 281 ரூபா 56 சதம், குவைட் தினார் 663 ரூபா 22 சதம், கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 23 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 23சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 34 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.