6 இலட்சத்துக்கும் அதிகமான கொவிட் மரணங்களை கடந்த 2ஆவது நாடாக பிரேசில் பதிவானது

Saturday, 09 October 2021 - 13:21

++6+%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%88+%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4+2%E0%AE%86%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%95+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%81
உலகளாவிய ரீதியில் 600,000க்கும் அதிகமான கொவிட்-19 மரணங்களைக் கடந்த இரண்டாவது நாடாகப் பிரேஸில் பதிவாகியுள்ளது.

நேற்றைய நாளில் பிரேஸிலில், 628 கொவிட் மரணங்கள் பதிவான நிலையில், மொத்த மரணங்களின் எண்ணிக்கை 600,493 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

உலகில் அதிக கொவிட் மரணங்கள் அமெரிக்காவில் பதிவாகியுள்ளன.

அங்கு ஏழு இலட்சத்து 32 ஆயிரம் பேர் கொவிட் நோயால் மரணித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில், 4 இலட்சத்து 50 ஆயிரம் கொவிட் மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன.