இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 13 October 2021 - 19:24

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி 
 
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்
 
ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 268 ரூபா 85 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 277 ரூபா 59 சதம் 
 
யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 228 ரூபா 44 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 236 ரூபா 94 சதம்
 
சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 14 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 220 ரூபா 8 சதம்
 
கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 158 ரூபா 5 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 164 ரூபா 25 சதம்
 
அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 144 ரூபா 5 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 35 சதம்
 
சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 4 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 150 ரூபா 92 சதம்
 
ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 73 சதம் - விற்பனை பெறுமதி ஒரு ரூபா 80 சதம்
 
இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 65 சதம்
 
பஹ்ரேன் தினார் 530 ரூபா 50 சதம்
 
ஜோர்தான் தினார் 282 ரூபா 8 சதம்
 
குவைட் தினார் 662 ரூபா 53 சதம்
 
கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 65 சதம்
 
சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 31 சதம்
 
ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 44 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.