இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்!

Thursday, 14 October 2021 - 13:56

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AF+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி, 198 ரூபா 50 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 99 சதம்

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 269 ரூபா 79 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 278 ரூபா 55 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 229 ரூபா 20 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 237 ரூபா 70 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 213 ரூபா 33 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 28 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 158 ரூபா 39 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 164 ரூபா 59 சதம்

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 144 ரூபா 79 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 11 சதம்

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 146 ரூபா 56 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 151 ரூபா 45 சதம்

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி ஒரு ரூபா 73 சதம் - விற்பனை பெறுமதி ஒரு ரூபா 80 சதம்

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 65 சதம்

பஹ்ரேன் தினார் 530 ரூபா 50 சதம்

ஜோர்தான் தினார் 282 ரூபா 09 சதம்

குவைட் தினார் 662 ரூபா 67 சதம்

கட்டார் ரியால் 54 ரூபா 63 சதம்

சவுதி அரேபிய ரியால் 53 ரூபா 32 சதம்

ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 54 ரூபா 44 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.