ஓய்வை அறிவித்தார் ஏ.பி.டி வில்லியர்ஸ்!

Friday, 19 November 2021 - 13:12

%E0%AE%93%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88+%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%8F.%E0%AE%AA%E0%AE%BF.%E0%AE%9F%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D%21
சகல விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக தென்னாப்பிரிக்க அணியின் முன்னணி வீரர் ஏ.பி.டி வில்லியர்ஸ் அறிவித்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.