இலங்கை மத்திய வங்கியின் வட்டி வீத கொள்கையை மாற்றமில்லை

Thursday, 25 November 2021 - 13:03

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%A4+%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%88
இலங்கை மத்திய வங்கியின் வட்டி வீத கொள்கையை மாற்றமின்றி பேண நாணயச் சபை தீர்மானித்துள்ளது.

நேற்றைய தினம் ஒன்றுக்கூடிய நாணயச் சபை இந்தத் தீர்மானத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கமைய, துணை நில் வைப்பு வசதிகளை 5 சதவீதமாகவும், துணை நில் கடன் வசதிகளை 6 சதவீதமாகவும் தொடர்ந்தும் பேண தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

பேரண்டப் பொருளாதார நிலைமைகளயும் உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பக்கங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிவிருத்திகளையும் கவனமாக பரிசீலனை செய்த பின்னர் நாணயச் சபையானது இந்தத் தீர்மானத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.