இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்கள்!

Friday, 05 August 2022 - 19:31

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 357 ரூபா 19 சதம் விற்பனை பெறுமதி 368 ரூபா 51 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 431 ரூபா 53 சதம். விற்பனை பெறுமதி 449 ரூபா 10 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 363 ரூபா 45 சதம் விற்பனை பெறுமதி 378 ரூபா 58 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 370 ரூபா 97 சதம். விற்பனை பெறுமதி 388 ரூபா 61 சதம்

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 275 ரூபா 39 சதம் விற்பனை பெறுமதி 288 ரூபா 56 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 246 ரூபா 97 சதம் விற்பனை பெறுமதி 258 ரூபா 79 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 66 சதம் விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 77 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 4 ரூபா 55 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 956 ரூபா 99 சதம், ஜோர்தான் தினார் 508 ரூபா 88 சதம், குவைட் தினார் 1176 ரூபா 39 சதம், கட்டார் ரியால் 98 ரூபா, சவுதி அரேபிய ரியால் 96 ரூபா 2 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 98 ரூபா 22 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.