இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்கள்

Monday, 23 January 2023 - 23:11

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 360 ரூபா 54 சதம் விற்பனை பெறுமதி 371 ரூபா 38 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 446 ரூபா 16 சதம். விற்பனை பெறுமதி 463 ரூபா 8 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 390 ரூபா 36 சதம். விற்பனை பெறுமதி 406 ரூபா 23 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 388 ரூபா 92 சதம். விற்பனை பெறுமதி 407 ரூபா 63 சதம்

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 267 ரூபா 88 சதம் விற்பனை பெறுமதி 279 ரூபா 72 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 249 ரூபா 91 சதம் விற்பனை பெறுமதி 261 ரூபா 49 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 77 சதம். விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 88 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 4 ரூபா 47 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 960 ரூபா 57 சதம், ஜோர்தான் தினார் 510 ரூபா 15 சதம், குவைட் தினார் 1185 ரூபா, 7 சதம், கட்டார் ரியால் 99 ரூபா 24 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 96 ரூபா 42 சதம், ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் திர்ஹாம் 98 ரூபா 59 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.