இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Tuesday, 24 January 2023 - 19:57

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 360 ரூபா 49 சதம் விற்பனை பெறுமதி 371 ரூபா 39 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 444 ரூபா 56 சதம். விற்பனை பெறுமதி 461 ரூபா 44 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 389 ரூபா 94 சதம். விற்பனை பெறுமதி 405 ரூபா 64 சதம்

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 271 ரூபா 58 சதம் விற்பனை பெறுமதி 283 ரூபா 40 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 387 ரூபா 70 சதம். விற்பனை பெறுமதி 406 ரூபா 36 சதம்

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 268 ரூபா 11 சதம் விற்பனை பெறுமதி 279 ரூபா 97 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 252 ரூபா 3 சதம் விற்பனை பெறுமதி 263 ரூபா 46 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 74 சதம். விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 86 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 4 ரூபா 47 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 960 ரூபா 57 சதம், ஜோர்தான் தினார் 510 ரூபா 62 சதம், குவைட் தினார் 1185 ரூபா 73 சதம், கட்டார் ரியால் 99 ரூபா 4 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 96 ரூபா 45 சதம், ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் திர்ஹாம் 98 ரூபா 59 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது