இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Tuesday, 14 November 2023 - 20:23

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF++%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 321 ரூபாய் 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 332 ரூபாய் 36 சதம்

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 393 ரூபாய், 47 சதம், விற்பனை பெறுமதி 409 ரூபாய் 41 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 342 ரூபாய 47 சதம், விற்பனை பெறுமதி 357 ரூபாய் 46 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 353 ரூபாய் 87 சதம். விற்பனை பெறுமதி 371 ரூபாய் 45 சதம்.

கனேடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 231 ரூபாய் 53 சதம் விற்பனை பெறுமதி 242 ரூபாய் 24 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 203 ரூபாய் 41 சதம் விற்பனை பெறுமதி 213 ரூபாய் 72 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபாய் 11 சதம். விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபாய் 20 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 3 ரூபாய் 92 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 868 ரூபாய் 13 சதம், ஜோர்தான் தினார் 460 ரூபாய் 73சதம், குவைட் தினார் 1058 ரூபாய் 76 சதம், கட்டார் ரியால் 89 ரூபாய் 78 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 87 ரூபாய் 15 சதம், ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் திர்ஹாம் 89 ரூபாய் 4 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.