தங்கவிலை

Thursday, 03 January 2013 - 13:59

%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%88

கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் இன்றைய தங்க விற்பனை நிலவரப்படி,

24 கரட் தங்கம், 56 ஆயிரத்து 600 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

22 கரட் நகைத்தங்கம் கூலியுடன் 57 ஆயிரம் ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதன் படி ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 7 ஆயிரத்து 125 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது..

வெள்ளி ஒரு தோளாவின் விலை 1550 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படும் அதேவேளை ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை 133 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.