பங்குச் சந்தை நிலவரம்

Thursday, 03 January 2013 - 20:00

%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D
கொழும்பு பங்குச்சந்தையின் இன்றைய பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைகள்  உயர் நிலையில் நிறைவடைந்துள்ளன.
 
இன்றைய பங்குவர்த்தக நடவடிக்கைகள் குறித்து தகவல்களை ஏசியா செக்யுரிட்டிஸ் நிறுவனத்தின் எஸ். புவிராஜ் தருகிறார்.
 
[MP3]t50766[/MP3]