நாணயமாற்று விகிதம்

Thursday, 03 January 2013 - 20:01

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி
 
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி  126 ரூபா  8 சதம் விற்பனை பெறுமதி 129 ரூபா 34 சதம்
 
ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 204 ரூபா 12 சதம் விற்பனை பெறுமதி 210 ரூபா  38 சதம்.
 
யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 165 ரூபா 10 சதம் விற்பனை பெறுமதி 170 ரூபா 87 சதம்,
 
சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 136 ரூபா 18 சதம். விற்பனை பெறுமதி 141 ரூபா 63 சதம்
 
கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 127 ரூபா 6 சதம் விற்பனை பெறுமதி 131 ரூபா 87 சதம்.
 
அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 32 சதம். விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 58 சதம்.
 
சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 102 ரூபா 61 சதம். விற்பனை பெறுமதி 106 ரூபா 36 சதம்.
 
ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 43 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 49 சதம். அதேவேளை, இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 35 சதமாக, இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.