பங்குச் சந்தை

Friday, 04 January 2013 - 13:24

%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D+%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88
கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் இன்றைய பரிவர்தனை நடவடிக்கைகள் சரிவு நிலையில் இடம்பெற்று வருகிறது.

நண்பகல் வரையான இன்றைய பங்குச் சந்தை தகவல்களுடன் கொழும்பு பங்கு பரிவர்தனை நிலையத்தின் அதிகாரி சிவாநந்தா இணைந்துக் கொள்கிறார்.

[MP3]t50813[/MP3]