நாணய மாற்று விகிதம்

Friday, 04 January 2013 - 19:35

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி  126 ரூபா  15 சதம் விற்பனை பெறுமதி 129 ரூபா 41 சதம்
ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 202 ரூபா 21 சதம் விற்பனை பெறுமதி 208 ரூபா 42 சதம்.
யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 163 ரூபா 53 சதம் விற்பனை பெறுமதி 169 ரூபா 26 சதம்,
சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 96 சதம். விற்பனை பெறுமதி 140 ரூபா 33 சதம்
கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 126 ரூபா 76 சதம் விற்பனை பெறுமதி 131 ரூபா 56 சதம்.
அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 130 ரூபா 79 சதம். விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 3 சதம்.
சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 102 ரூபா 10 சதம். விற்பனை பெறுமதி 105 ரூபா 83 சதம்.
ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 43 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 48 சதம். அதேவேளை, இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 34 சதமாக, இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.