கொழும்பு பங்குச்சந்தை பரிவர்த்தனை சரிவு

Monday, 07 January 2013 - 19:42

%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88+%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88+%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81

வாரத்தின் முதல் நாளான் இன்று கொழும்பு பங்குச்சந்தையின் பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைகள் சரிவுத்தன்மையில் நிறைவடைந்துள்ளன

இன்றைய பங்குவர்த்தக நடவடிக்கைகள் குறித்து ஏசியா செக்யுரிட்டிஸ் நிறுவனத்தின் எஸ் புவிராஜ் தகவல் தருகிறார்.

[MP3]t51011[/MP3]